Kalite Politikamız

SÜPER FİLM

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Vizyonumuz, flexible ambalaj sektörünün tercih edilen tedarikçisi, tedarikçilerimizin tercih ettiği müşterisi, çalışanlarımızın ve bizimle çalışma potansiyeli olan insan kaynaklarının, tercih ettiği firma olmaktır.

Vizyonumuzu sürdürülebilir şekilde yaşamamız, Toplam Kalite ve Sürekli Gelişim’ i yaşam biçimi olarak benimsemiş olmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda kuruluşumuz,  çalışanları ile birlikte tedarikçiden müşteriye ve satış sonrası servise uzanan, üretim ve hizmet süreçlerinde aşağıdaki ilkelerle çalışmaktadır:

  • Tüm süreçlerimizde, işimizi ilk defada doğru yaparak, insan, hammadde, makine, enerji, su gibi kaynaklarımızı etkin kullanarak müşteriye mümkün olan en ekonomik fiyatta kaliteli ürün ve hizmet sunmak.
  • Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerimizi, yasal gereksinimlerin üzerinde uygulamak, eğitim ve davranışlarımızla, çalışanlarımıza benimseterek iş yeri kültürü haline getirmek.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı tehlikeleri ortadan kaldırarak ve İSG Risklerini azaltarak oluşmasını engellemek.
  • İSG uygulamalarının iyileştirilmesi ve sürekli geliştirilmesi için çalışanların İSG uygulamalarına katılımını sağlamak.
  • Hedeflediğimiz çevresel faktörler doğrultusunda, sürekli gelişimi sağlamak ve kirliliğin azaltılması için çalışmalar yapmak.
  • Ambalajın etkinliğini arttıracak, birim ambalaj tüketimini/atığını azaltacak, üretim prosesinde kullanılan doğal kaynakları daha etkin kullanacak ürünlerin geliştirilmesindeki çalışmalarımıza artırarak devam etmek.
  • Çalışanlarımızı, iş ve iş dışında içinde bulunduğumuz çevreye ve topluma daha duyarlı hale getirmek için aktif sorumluluk alan kişiler olmasına ortam sağlamak ve destek vermek.

Flexible ambalaj sektöründe yaklaşımları ile çalışanlarının, müşterilerinin ve tedarikçilerinin tercihi olmak vazgeçilmez hedefimizdir.

 

22.02.2019

Gültekin SAVAŞKAN

Genel Müdür