Süper Film İnsan Kaynakları

 

  Olumlu düşünme ve çözüm üretmeye odaklanmak

  Üstlenilen görevlerin tüm sorumluluğunu taşımak

  Her konuda, ulaşılan seviyeyi asla yeterli görmemek

  Gücü ve başarıyı ekip çalışmasında görmek

  Kişisel kalitesi ile başkalarına örnek olmak

  Gizlilik ilkemize her koşulda bağlı kalmak

  Tüm çalışmalarında adil ve dürüst olmak

  SANKO'nun çıkarlarını gözetmek ve önde tutmak

  Yasalara ve kurallara uygun hareket etmek